Nieuwsarchief

PTRIV techniek coördinator Errie Plantage/3D printen op scholen

Afgelopen winter onderzocht Kenniscentrum Bèta Techniek bij basisscholen de wensen om meer techniek in de lessen te krijgen. Een aanbeveling is dat het om concrete en aansprekende activiteiten moet gaan met een goede koppeling van theorie en praktijk. Dit onder voorwaarde dat de materialen hier voor op school aanwezig moeten zijn zodat de leerkracht er direct mee aan de slag kan. En dat hij/zij ondersteuning krijgt bij de organisatie en uitvoering van een techniekcoördinator of ouder.


Startplein Techniek Zaltbommel resultaten

Eind januari 2014 werd de tweede bijeenkomst 'Startplein Techniek Zaltbommel' georganiseerd. Veertig lokale werkgevers en werkzoekenden uit de techniek gingen met elkaar in gesprek. Centraal stonden vijf ondernemers met een techniekvacature.


3D Printing Project Rivierenland van start

In het schooljaar 2014 / 2015 gaat in Rivierenland het 3D printproject 3Ducatie van start. Een fantastisch nieuw initiatief van Ultimaker BV i.s.m. het KWTG en 3Dabc. Deelnemende scholen kunnen dankzij ondersteuning op een laagdrempelige manier en met professionele ondersteuning een 3D-printproject starten.


OhO als vliegwiel

Onderwijs helpt Onderwijs (OhO) als effectieve aanpak om VMBO, MBO en basisschool leerlingen te winnen voor techniek. Ben Tutert van RSG Lingecollege VMBO Tiel zijn presentatie bij Platform Techniek Rivierenland (PTRIV) bijeenkomst op 6 februari 2014.


HAN Lean Event 2014

Lean is veranderen. En veranderen is leuk, maar ook eng en lastig. Wie succesvol wil verbeteren met Lean en andere verbeterfilosofieën zoals SixSigma en QRM zal aandacht moeten besteden aan het creëren van een organisatiecultuur waar continu verbeteren een plek heeft.


First Lego League Benelux Finale!

Noteer zaterdag 25 januari 2014 alvast in uw agenda en mis het niet!


Ondernemer van het jaar 2013!

Simon de Luij van Modderkolk Projects & Maintenance is in Wijchen uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2013.


Leerlingen van Watermanagement geven les op basisscholen

Leerlingen van de opleiding watermanagement N4 geven TECHNIEK les op basisscholen. Op dinsdagochtend 29 oktober jl. hebben de klassen BWM41 en BWM42 in samenwerking met VMBO-TL aan groep 5/6 van basisscholen in Tiel en omstreken lesgegeven in het thema “lucht”.


Startplein Techniek Zaltbommel resultaten

Op donderdag 26 september ’13 was de aftrapbijeenkomst van Startplein Techniek Zaltbommel. Rond de 45 personen bezochten deze bijeenkomst, waaronder de wethouder de heer Zondag. Daarbij waren er vijf ondernemers met ieder een techniek vacature voor de werkzoekenden.


‘De oeververbinding’ Techniekwedstrijd Rivierengebied

Het thema van de tiende techniekwedstrijd is door de stuurgroep vastgesteld en luidt: ‘De oeververbinding’.


Onderwijs helpt Onderwijs (OhO-t) programma

Dat natuur en techniek te weinig aan bod komt in het basisonderwijs is voor regering en parlement aanleiding geweest via het Techniekpact 2020 daar de nodige aandacht voor te vragen. In regio Tiel e.o. was dat al eerder gebeurd. Het Lingecollege heeft vanaf 2009 meegewerkt aan de ontwikkeling van Onderwijs helpt Onderwijs (OhO-t) - een methode waarbij teams van jongeren uit de technieksector po-leerkrachten ondersteunen bij technieklessen. Deze aanpak blijkt po-leerlingen zeer aan te spreken en draagt bij aan de ontdekking van hun talenten.


Aanbod technisch personeel van levensbelang voor economie

Door de toenemende krapte op de technische arbeidsmarkt in de komende jaren, komen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het technisch bedrijfsleven onder druk te staan. Dat blijkt uit de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013. De verwachte instroom in technische beroepen ligt volgens dit onderzoek de komende vijf jaar minstens 33.000 arbeidskrachten lager dan de vraag naar nieuw technisch personeel. Voorzitter André van der Leest van TechniekTalent.nu: “Samenwerking blijft volop nodig om de instroom van nieuwe technici te vergroten.”


Wijziging van de WVA

Wat betekent de wijziging van de WVA in de "subsidieregeling praktijkleren” voor u?


Alex Bouwmarkt

Om meer van techniek te leren, gingen ruim 180 leerlingen in juni ‘13 een werkbezoek brengen aan de bouwmarkt van Alex van Gruijthuijsen in Beneden Leeuwen. Ze maakten daar op speelse wijze kennis met materialen, gereedschappen en het gebruik van kassa. Ook werd er een vogelhuisje gemaakt en dat mochten ze mee naar huis nemen. De leerlingen werden begeleid door medewerkers van de bouwmarkt en vrijwilligers van Stichting Meerwaarden Maas en Waal.


Startplein Techniek Zaltbommel start op 26 september

Binnen het Techniek Focus Rivierenland-programma krijgt de programmalijn 2 Zij-instroom stap voor stap invulling. Op 26 september a.s. geeft wethouder Kees Zondag het startsignaal en daarna presenteert een aantal Bommelse ondernemers hun techniekvacatures en worden ze in contact gebracht met werkzoekende kandidaten.


Techniekplein

Steeds vaker gaat het geluid op dat er een groeiende tekort is aan technisch personeel. Om nu maar ook in de toekomst dit tekort te bestrijden is het Startplein Techniek Zaltbommel ontwikkeld.


Daling aantal techniekleerlingen VMBO in 2012-2013

Kenniscentrum Bèta Techniek (KCBT) maakt elk jaar voor Rivierenland een overzicht van het aantal vierdejaars VMBO Techniekleerlingen. Vanaf 2009 is er een dalende trend, waarbij dit tussen 2010 en 2011 leek te gaan stabiliseren. Echter in 2012 zakte het verder: 22% lager dan in 2009. Deze dalende trend is in alle gemeenten waar te nemen. POA RAAK is zich bewust van deze trend en zet onverminderd in op het stimuleren van de keuze voor technische studies.