Smart Building en Duurzaam Dichterbij Rivierenland


MBO 4 Smart Building Rivierenland

Platform Techniek Rivierenland is samen met ROC Rivor en bedrijven in de bouw en installatie/elektro bezig met het ontwikkelen van een nieuwe MBO 4 opleiding Smart Building. Hierbij staat het proces van ‘smart building’ oftewel ‘slim bouwen’ centraal. Het gaat om efficiënter en duurzamer bouwen door optimale samenwerking en integratie van bouw- en installatieprocessen. Behalve om innovatieve technische oplossingen gaat het hier ook om innovatieve communicatiemiddelen zoals BIM (Building Information Modelling).
Om leerlingen bekend te maken met de nieuwe mogelijkheden wordt op VMBO TL scholen Smart Building in lopende lesprogramma’s ingebed. Bedrijven helpen hier aan mee. Bij Pax Christi in Druten loopt de samenwerking met Huisman Etech Druten en Tech-lokaal Maas & Waal en heeft de eerste lessenserie al plaatsgehad. Bij Pantarijn Kesteren lopen gesprekken voor inpassing in de talentlessen theatertechniek en bij ORS Lek & Linge Culemborg worden de mogelijkheden geïnventariseerd om volgend schooljaar mee te starten. Andere VMBO scholen in de regio tonen belangstelling en kunnen aansluiten. 
Binnenkort start de Onderwijs Advies Commissie (OAC) Smart Building Rivierenland waarin ROC Rivor in gesprek gaat met vertegenwoordigers van regionale organisaties en bedrijven uit de bouw- en installatiebranche over de inhoud, opzet en uitvoering van de opleiding. ROC Rivor richt zich op september 2020 als start van de nieuwe MBO 4 opleiding.
 
Regionaal centrum Duurzaam Dichterbij Rivierenland             
Het Nieuwe Wonen Rivierenland werkt samen met ROC Rivor, opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW) Midden en andere partijen aan de realisatie van een regionaal centrum voor inspiratie, voorlichting, kennisdeling en educatie. Dit wordt een fysieke locatie voor ontmoeting en advisering van potentiële klanten die willen starten met de energietransitie van hun huis of pand. In dit centrum worden de nieuwste technische oplossingen met elkaar vergeleken en er wordt onderwijs en bijscholing voor vakmensen geboden. In deze twee sporen gaan onderwijs, (opleidings) bedrijven en andere partijen samenwerken om de energietransitie in Rivierenland te versnellen.
 
Informatie bij Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751), Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of Platform Techniek Rivierenland voorzitter Arno van Kruijsbergen (06-533 25 709), arno.kruijsbergen@hetnet.nl).
Afbeeldingen
1. Energietransitie en ‘Van gas los’ is een complex vraagstuk en voor versnelling zijn veel partijen nodig.
2. Na afloop van de bijeenkomst werd onder het genot van een hapje en drankje verder nagedacht hoe samen zaken op te pakken en werden concrete afspraken gemaakt.
Putten/Nijkerk/Wamel, 25-2/19, Jan Heeres/Wilma de Wolf/Arno van Kruijsbergen